Post Image

Різні показники здоров’я населення у різних країнах світу, а також ступінь задоволення потреб населення у медичних послугах, значною мірою пояснюються сумами державних видатків на охорону здоров’я. Середній показник державних витрат на охорону здоров’я в 2017-2019 рр. складав 6,2% ВВП у розвинутих країнах і 4% ВВП у країнах з ринками, що формуються. З початку пандемії в 2020-2021 рр. збільшення державного фінансування охорони здоров’я спостерігалося повсюдно. В Україні видатки сектору загального державного управління на охорону здоров’я збільшилися з 3,3% ВВП у 2017-2019 рр. до 4,1% у 2020 р.
Наведені на рисунку дані сигналізують про недостатній рівень фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні, порівняно як із країнами з ринками, що формуються, так і з розвинутими країнами. Рівень 3,3% ВВП – середньорічні видатки в Україні до початку пандемії – є помітно нижчим від середніх показників двох груп країн – 4% і 6,2% ВВП відповідно. В 2020-2021 рр. збільшення фінансування охорони здоров’я мало місце у всіх країнах (не тільки в Україні), а тому відставання України від багатьох країн світу зберігалося.
Міжнародні експерти визнають, що до завершення пандемії охорона здоров’я повинна отримувати надзвичайне фінансування на облаштування нових ліжко-місць для хворих на COVID-19, залучення додаткового медичного персоналу і підвищення його кваліфікації, закупівлю медичних засобів, матеріалів і ліків, проведення масової вакцинації населення. А в перспективі пріоритетними завданнями мають стати розширення медичної інфраструктури та повне покриття медичними закладами території країни, включаючи надання стимулів медичному персоналу працювати у віддалених районах.
Детальніше читайте у дослідження д.е.н. Тетяни Богдан «Трансформація державних фінансів: світові процеси та виклики для України».