Post Image

В 2020 році суттєвий приріст зовнішніх активів поєднувався із незначним приростом зовнішніх зобов’язань, у результаті чого резиденти України виступали нетто-кредиторами решти світу. За даними платіжного балансу в 2020 р. чисте кредитування Україною решти світу досягло величини 6,2 млрд дол., в той час як у 2019 р. спостерігалося чисте запозичення в сумі 4,1 млрд дол. США. Основними складовими нетто-відпливу капіталу з України упродовж 2020 р. були такі: а) приріст зовнішніх активів приватного сектору на 6,9 млрд дол. США, в тому числі накопичення готівкової валюти поза банками на 5,1 млрд дол.; б) нетто-погашення боргових цінних паперів державним і приватним сектором України на 0,9 млрд дол.; в) нетто-вилучення нерезидентами прямих іноземних інвестицій в Україну на суму майже 1 млрд дол. США. Відплив національного капіталу з України посилював процеси декапіталізації та фінансового виснаження економіки.

Більш детально позитивні зрушення та дисбаланси зовнішньо-економічної сфери України розглядаються в аналітичному дослідженні Growford Institute «Оцінка зовнішньої фінансової вразливості України», підготованому доктором економічних наук Тетяною Богдан.