Post Image

За результатами проведеного в Growford Institute аналізу зовнішньої стійкості економіки встановлено, що на кінець 2020 року серед 12 індикаторів стійкості 4: валютні резерви у % до грошової маси та у місяцях імпорту, чиста міжнародна інвестиційна позиція і сальдо поточного рахунку в % до ВВП – сигналізували про низький ступінь вразливості до впливу шокових ситуацій (зелений колір у таблиці). За 8-ма іншими індикаторами стійкості рівень наявних ризиків було оцінено як дуже високий (червоний колір). Йдеться про розмір зовнішнього боргу відносно ВВП та експорту, показники короткострокового зовнішнього боргу, зовнішньо-боргових виплат, рівня міжнародних резервів і динаміки реального обмінного курсу гривні.Таким чином, у 2020 році формування профіциту поточного рахунку, скорочення дефіциту міжнародної інвестиційної позиції та покращення окремих показників адекватності резервів указували на зменшення зовнішньої фінансової вразливості економіки України. Однак, за всіма індикаторами зовнішнього бору і рядом індикаторів міжнародних резервів ризики стресової ситуації оцінювалися як доволі високі.

Більш детально позитивні зрушення та дисбаланси зовнішньо-економічної сфери України розглядаються в аналітичному дослідженні Growford Institute «Оцінка зовнішньої фінансової вразливості України», підготованому доктором економічних наук Тетяною Богдан.