Post Image

У 2022 році передбачається проведення більш жорсткої бюджетно-податкової політики, порівняно з плановими параметрами 2021 року і фактичними 2020 року. На наступний рік Урядом заплановано повне згортання фіскальних стимулів і перехід до політики фіскальної консолідації. Проєктом закону про бюджет на 2022 рік граничний розмір дефіциту державного бюджету встановлено на рівні 188 млрд грн або 3,5% ВВП. Як відомо, в поточному роцізаконом про бюджет граничний розмір дефіциту було визначено в сумі 246,6 млрд грн або 5,1% ВВП.

У 2022 році із загальної суми державних запозичень (571,1 млрд грн), 420 млрд грн має бути отримано від внутрішніх позик. Це становить 73,5 % від їх загальної суми (71,7% за планом на 2021 р., 60,8% фактично в 2020 р.). 

Первинний дефіцит державного бюджету в 2022 р. (різниця доходів і видатків без відсоткових платежів за держборгом) заплановано знизити майже до нуля. Тобто вплив фіскальної політики на рівень сукупного попиту в наступному році буде близьким до нульового. В той же час у 2021 році первинний дефіцит державного бюджету України заплановано на рівні 1,8% ВВП, тобто фіскальна політика має більш стимулюючий характер. 

Політика нульового первинного профіциту в 2022 році, з одного боку, утримуватиме заданий рівень боргового навантаження, але з іншого боку, породжує ризики економічної стагнації та гальмування виходу економіки з кризи у випадку продовження пандемії COVID-19

Ознайомитися з експертним аналізом проєкту бюджету можна тут.