Post Image

У наступному році Уряд планує розміщувати на внутрішньому ринку переважно 1-річні, 2-річні та довгострокові ОВДП, які дозволять мобілізувати до бюджету 380 млрд грн. Планується також залучення 3-місячних і 6-місячних ОВДП на суму 40 млрд грн. Середньозважена дохідність гривневих ОВДП, за прогнозом Мінфіну, у 2022 році становитиме 11,7% річних (див. таблицю). Зазначена дохідність перевищує як середній показник 2020 року – 10,2% річних, так і показник січня-серпня 2021 року – 11,35% річних.
Зовнішні запозичення до загального фонду бюджету плануються в сумі 4,5 млрд дол. США, у тому числі 1,5 млрд дол. від розміщення єврооблігацій та 3,0 млрд дол. від МВФ. Середня ставка зовнішніх комерційних запозичень у 2022 році планується на рівні 7,5% річних.
Оцінюючи ризики позикового фінансування бюджетного дефіциту в 2021 році слід вказати наступне. Виконання планів щодо валового розміщення ОВДП в сумі 420 млрд грн та чистого внутрішнього запозичення в сумі 99 млрд грн є цілком посильним завданням, особливо у випадку активізації участі фізичних осіб у придбанні ОВДП.
Більш ризиковим може виявитися залучення 1,5 млрд дол. США від розміщення єврооблігацій. Провідні центробанки світу вже оголосили про високу вірогідність переходу до більш жорсткої монетарної політики в 2022-му, що обумовлюватиме перебалансування світових потоків капіталу і здорожчання вартості позичкового фінансування для країн з ринками, що формуються. Підвищення ринкових ставок за зовнішніми суверенними позиками України мало б спонукати Уряд до переорієнтації на внутрішні запозичення у доларах США чи євро, які зараз проводяться за ставками від 2,5 до 3,8% річних.
Ознайомитися з експертним аналізом проєкту бюджету можна тут.