Post Image

Новітнім позитивом фіскальної політики 2020-2022 рр. стало порушення усталених негативних тенденцій динаміки державних видатків на розвиток людського капіталу. З 2020 року держава почала витрачати помітно більше коштів на освіту і охорону здоров’я. Сума видатків Зведеного бюджету на освіту та охорону здоров’я має зрости від 9,2% ВВП у 2019 р. і 10,2% ВВП у 2020 р. до 11,5% ВВП за планом на 2022 р. 

Відносний рівень фінансування освіти в 2022 р. вперше за останнє десятиріччя має наблизитися до рівня 2013 р. – 7,3% ВВП. Додатково до традиційних статей планується виділити 3 млрд грн на здорове харчування та пожежну безпеку в школах, 1,4 млрд грн – на програму “Нова українська школа”. В бюджет закладаються також 8,4 млрд грн на підвищення номінальних заробітних плат вчителів.

Саме тому бюджет 2022 року по праву можна назвати бюджетом гуманітарних цілей або бюджетом розвитку людського капіталу. Досягнення позитивних зрушень у цій сфері з високою ймовірністю сприятиме підвищенню продуктивності праці, покращенню якості життя людей та зменшенню соціальної нерівності, що може стати драйвером прискорення економічного зростання країни на тривалому часовому проміжку.

Ознайомитися з експертним аналізом проєкту бюджету можна тут.