Post Image

В умовах пандемії рівень фінансування і матеріально-технічного забезпечення вітчизняних медичних закладів дещо покращився, однак відставання України від середньо-світових показників матеріального і фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я зберігалося. Наприклад, останні дані GFS МВФ вказують на недостатній рівень фінансування охорони здоров’я в Україні, порівняно як із країнами з ринками, що формуються, так і з розвинутими країнами. Рівень 3,3% ВВП – середньорічні видатки в Україні до початку пандемії – є нижчим від середніх показників двох груп країн – 4% і 6,2% ВВП відповідно. На рисунку наведено порівняння державних витрат на охорону здоров’я в Україні з показниками розвинутих країн. 

Проєктом бюджету на наступний рік передбачається суттєве розширення програми державних гарантій медичного обслуговування населення, бюджет якої у 2022 р. (157,5 млрд грн) номінально зросте на 24,3% відносно 2021 р. і на 75,9% відносно 2020 р. Збільшення реальнДого фінансування в 2022 р. охоплюватиме також програми громадського здоров’я і боротьби з епідеміями, оперативного лікування з трансплантації органів, підвищення кваліфікації медичних кадрів. Однак, анонсоване Урядом підвищення середньої заробітної плати лікарів на 56% і медичного персоналу на 34%, навряд чи вдасться реалізувати, оскільки плановий бюджет Міністерства охорони здоров’я має зрости всього на 15,3% відносно 2021 р.

Ознайомитися з експертним аналізом проєкту бюджету можна тут.