Post Image

Під час пандемії COVID-19 відсоткові ставки глобального фінансового ринку були низькими під впливом безпрецедентних стимулюючих заходів фіскальної та монетарної політик у світі. Середньозважена дохідність суверенних облігацій з ринків, що формуються, у грудні 2020 р. становила 3% річних. В І кварталі 2021 р. вона дещо підвищилася (до 3,7%), але потому знову знизилася і встановилася на рівні 3,5-3,6%.
Однак навіть за сприятливих зовнішніх умов вартість міжнародного фінансування для України була суттєвою і висхідною. Так, якщо в лютому 2020 р. середньозважена дохідність євро-облігацій України становила 5,1% річних, то в кінці І півріччя 2020 р. – 6,7%. За останній рік дохідність українських євро-облігацій коливалася у діапазоні 5,3% – 7,9%, а 21 липня 2021 р. досягла 6,2% річних.
М’які умови глобального фінансового ринку дозволили багатьом країнам з ринками, що формуються, уникнути валютно-боргових криз і реалізувати доволі експансивну фіскальну політику під час коронакризи. В Україні, як і багатьох інших країнах, у 2020 році величина фіскального імпульсу стала позитивною, що стало своєрідним досягненням після десятиріч хронічно проциклічної фіскальної політики.