Post Image

У глобальному вимірі фіскальний захист працівників і компаній, а також помітне зниження рівня виробництва мали своїм наслідком підвищення тягаря державних боргів. За оцінками МВФ державний борг у світі за 2020 рік збільшився на 13,6% ВВП і досяг величини 97,3% ВВП. Показово, що у розвинутих країнах за 2020 рік державний борг збільшився на 16,3 в.п. ВВП (з огляду на безпрецедентні масштаби фіскальних пакетів порятунку), а в країнах з ринками, що формуються, і середніми доходами – на 9,7 в.п. ВВП. Серед країн з ринками, що формуються, в Україні борг сектору загального державного управління дещо відстає від середніх значень: 60,7% проти 64,4% ВВП на кінець 2020 р. (див. рисунок).

За оцінками МВФ, фіскальні ризики у даний час є актуальними для багатьох країн світу та обумовлюються непевністю майбутньої динаміки пандемії, траєкторії економічного відновлення, напрямків руху сировинних цін, рівня соціальної напруги, ризикованістю очевидних і неочевидних умовних зобов’язань урядів, які накопичені у період кризи. Не варто ігнорувати й ризики зростання світових відсоткових ставок на фоні високої заборгованості та можливе зростання кількості банкрутств компаній. Очевидно, що чим тривалішою буде пандемія, тим серйознішими стануть її наслідки для сфери державних фінансів.