Post Image

23 січня 2020 року держава Україна оголосила прайсинг нового випуску єврооблігацій, номінованих в євро, строковістю 10 років під ставку 4,375%. Чи є це успіхом для України?

Міністр фінансів Оксана Маркарова зробила таку офіційну заяву: “Ми раді повідомити, що сьогодні Україна провела прайсинг єврооблігацій, номінованих в євро, .. з найнижчим купоном в історії країни за ставкою 4,375%“.

Дійсно, номінальна відсоткова ставка нового випуску єврооблігацій для нашої держави стала найнижчою за 23-річний період її присутності на міжнародному ринку капіталів.

Але найнижчою була і світова безризикова ставка, на основі якої (з додаванням суверенного спреду) формувалася ставка дохідності українських єврооблігацій.

Якщо ж порівнювати умови розміщення українських єврооблігацій з умовами інших суверенних позичальників, то маємо зробити невтішний висновок: серед країн з ринками, що формуються, у січні 2020 року Україна залучила позиковий капітал на найбільш невигідних умовах (див. таблицю).

Так, серед випусків, номінованих в євро, відсоткова ставка для України (4,375%) в 3,5 рази перевищувала відсоткову ставку для Чилі (1,125%) і більше ніж у шість разів відсоткову ставку для Філіппін (0,7%).

Мексика та Філіппіни провели розміщення суверенних облігацій у євро за ставками 1,125% і 0,9% річних.

Таблиця: Розміщення суверенних єврооблігацій емітентами з ринків, що формуються, у січні 2020 року

Облігації, номіновані в євро

КраїнаВідсоткова ставка, %Сума позики, млн. євро/ дол. СШАСтроковість, років
Україна4,375125010
Чилі1,25126920
Філіппіни0,76009
Мексика1,125125010
Індонезія0,910007

Облігації, номіновані в доларах США

КраїнаВідсоткова ставка, %Сума позики, млн. євро/ дол. СШАСтроковість, років
Колумбія3135010
Чилі2,5575012
Мексика3,25175010
Індонезія2,85120010

Джерело: складено автором за даними http://em.cbonds.com/news/?page=1

І навіть якщо порівнювати вартість єврооблігаційної позики України з іншими країнами, які проводили розміщення облігацій в доларах США, то й тут український випуск виявиться найдорожчим.

Так, відсоткова ставка за суверенною позикою для Мексики у січні 2020 року становила 3,25% (10-річна позика), а для Чилі – 2,55% (12-річна позика).

Нагадаємо, що на міжнародних ринках диференціал відсоткових ставок для ідентичних фінансових інструментів, номінованих в доларах США і євро, становить від 2% до 2,5% річних. Це зумовлено більш жорсткою монетарною політикою ФРС США, порівняно з політикою Європейського центробанку.

Так, станом на 21 січня 2020 року ринкова дохідність 10-річних облігацій Федерального Уряду Німеччини становила “мінус” 0,35%, а дохідність 10-річних облігацій Казначейства США ̶ “плюс” 1,77%. Різниця між вказаними показниками відсоткових ставок становить 2,12 відсоткових пункти.

Теоретично на таку ж величину мали б відрізнятися і параметри відсоткових ставок для українських єврооблігацій, номінованих в доларах США і євро.

Але у період розміщення української позики в євро під 4,375% ринкова дохідність близьких за термінами українських єврооблігацій в доларах США (Україна-2030 і Україна-2028) становила близько 5,9% річних.

Різниця 5,9 – 2,12 = 3,78% слугувала орієнтиром для відсоткової ставки нової позики, номінованої в євро.

Але, нагадаємо, фактична ставка нового випуску єврооблігацій становила 4,375% річних. Тобто емітент суверенних облігацій України в черговий раз погодився переплачувати інвесторам близько 0,6% річних на суму 1250 млн євро упродовж 10 років.

Не виключено, що частина цих інвесторів тісно пов’язана з високими посадовими особами української держави, яка “добровільно” погоджується на невигідні умови запозичень.

Привертає увагу і той факт, що в грудні 2019 року Мінфін на внутрішньому ринку розмістив короткострокові облігації ОВДП в євро під 2,22% річних.

Згідно з нашими розрахунками, в абсолютному вираженні сума “переплати” з українського бюджету на обслуговування єврооблігаційної позики від січня 2020 року становитиме близько $7,5 млн на рік або $75 млн до моменту погашення позики.

Показово, що придворні аналітики, даючи оцінку останній міжнародній позиці в євро, охарактеризували її як тріумфальне повернення України на ринок єврооблігацій, “з салютом, фанфарами і феєрверками“.

Але нинішній стан хронічної боргової залежності держави, стрімкого наростання дефіциту бюджету, непрофесійного і корумпованого державного управління мав би асоціюватися не з салютом і феєрверками, а з траурною процесією під музику Фредеріка Шопена.