Post Image

Незалежний дослідницький Інститут GROWFORD презентував аналітичний огляд п’яти законопроектів влади щодо відкриття в Україні ринку сільськогосподарської землі. Експерти інституту зробили висновок, що всі ці законопроекти допускають придбання землі іноземцями та концентрацію великих обсягів земель в одних руках.

Для розуміння того, що нинішня влада пропонує зробити під час реалізації земельної реформи, необхідно ретельно проаналізувати її логіку дій, цілі та усвідомлювати можливі наслідки прийняття рішень. Так званий “турборежим”, в якому працює монобільшість Верховної Ради України, без виваженої підготовки, глибокого аналізу та відкритого обговорення законопроектів, а також ухвалення законів із порушенням Регламенту ВР України знижує довіру як до влади так і до земельної реформи, що пропонується.

Саме тому Інститут GROWFORD (Global Research on Optimal Ways for Development) представляєоб’єктивний та виважений аналіз п’яти законопроектів органів влади щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі, які вже зареєстровані у Верховній Раді і мають високу ймовірність ухвалення. Ці законопроекти дають розуміння, що саме нинішня влада пропонує зробити у надважливій сфері – земельній реформі.

«Намагання влади ухвалити законопроекти щодо відкриття в Україні ринку сільськогосподарської землі супроводжуються вуличними акціями, протестами селян, фермерів і гучними заявами політиків. Основна причина полягає в тому, що більша частина суспільства не погоджується з принципами, які нинішня влада пропонує закласти в земельну реформу. Найбільші протести викликають спроби відкриття продажу сільськогосподарської землі іноземцям, концентрації власності на землю у вузькому колі осіб і створення жорстких умов для розвитку малого і середнього фермерства, погіршення якості життя селян. Також неприйнятним є те, що влада не пропонує суспільству чіткого бачення майбутнього аграрного устрою та оптимальної моделі земельного ринку з необхідними запобіжниками для забезпечення національної безпеки», – зазначила директор Інститут GROWFORD Тетяна Унковська.

Експерти Інституту GROWFORD виділили п’ять законопроектів (станом на 24.10.2019), які були подані або від уряду або від народних депутатів фракції “Слуга народу”. Це законопроекти №№ 2178, 2178-7, 2178-9, 2178-10, 2194.

За результатами аналізу зазначених законопроектів, експерти зробили висновок, що всі законодавчі ініціативи влади мають одну мету: запровадити неконтрольований ринок землі, на якому максимальну преференцію матимуть іноземні корпоративні структури. Це, у свою чергу, означає сприяння масовому захопленню іноземцями сільськогосподарської землі (land grabbing) в Україні.

Всі п’ять законопроектів від влади мають такі спільні елементи як:

  • Прямий доступ іноземців до ринку землі, прямо чи опосередковано за схемами подвійного громадянства чи викупу корпоративних прав на українські підприємства. Запобіжників проти таких схем не передбачає жоден законопроект.
  • Практично необмежені ліміти сукупної площі володіння, які дозволяють нагромадження великих обсягів землі в руках вузького кола фінансово потужних (корпоративних) власників. Реального контролю за таким нагромадженням немає в жодному законопроекті.
  • Контроль за сукупною площею володіння фактично відсутній. Він покладений або на державного реєстратора, або на нотаріуса. І той, і той може брати участь у різноманітних рейдерських схемах.
  • Інструментом контролю сукупної площі володіння є публічні реєстри, а саме: Державний реєстр прав, Державний земельний кадастр та Державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань. Всі ці реєстри між собою не поєднані — така вимога лише ставиться в запропонованих законопроектах, і титули (права власності) в них не є захищеними. Це робить контроль сукупної площі володіння неефективним, а також створює умови для рейдерства шляхом махінацій із записами в реєстрах.
  • Системна дискримінація вітчизняного малого та середнього фермерства шляхом створення для них неконкурентних умов порівняно з іноземцями та великими корпоративними агрохолдингами.
  • Непряме сприяння рейдерству в різних формах і схемах.

«Виходячи з цього, всі законопроекти, проаналізовані в цьому аналітичному огляді, є небезпечними як для економіки, так і для національної безпеки України. Вони мають бути негайно відкликані, який би статус в законодавчому процесі вони не мали», – зауважив експерт з питань економіки Інституту GROWFORD Олексій Кущ.

Експерти Інститут GROWFORD впевнені, що запровадження надійних запобіжників від глобальних і внутрішніх загроз для національної безпеки України, а також створення необхідного інституційного забезпечення мають передувати проведенню земельної реформи.

Довідка:

Інститут GROWFORD (Institute for Global Research on Optimal Ways for Development) – це незалежна неурядова організація (think tank), яка займається стратегічними глобальними дослідженнями в сфері економіки і фінансів, оцінкою системних ризиків та розробкою оптимальних шляхів економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

Пріоритетом є дослідження глобальних процесів, що впливають на Україну, оцінка ризиків і нових можливостей та розробка оптимальних шляхів для її стрімкого інноваційного розвитку.

Важливою частиною діяльності GROWFORD Institute є просвітництво, консультування і адвокація.

Місія GROWFORD Institute – формування системного бачення глобальних процесів і запровадження оптимальних економічних рішень, які виведуть Україну на рівень розвинених країн.

Цінності GROWFORD Institute:

гуманістичні цілі розвитку;

інтелектуальна чесність, об’єктивність досліджень і незалежність мислення;

відкритість до нових ідей, спрямованість на інновації та відповідальність у їх розповсюдженні і запровадженні;

беззаперечна повага до авторського права всіх дослідників, аналітиків та експертів;

спрямованість діяльності на цілі стрімкого інноваційного економічного розвитку України, розбудови її незалежності і національного суверенітету та зростання національного добробуту;

спрямованість на екологічність і безпечність глобального розвитку.