Post Image

Видатки на обслуговування державного боргу в 2021 році досягли максимального за останні роки обсягу – 155,7 млрд. грн. або 3% ВВП (див. табл.). Загальний обсяг виплат з погашення й обслуговування боргусягнув величини 596,8 млрд. грн або 11,4% ВВП. Питома вага видатківна обслуговування боргу в загальних видатках державного бюджету становила 10,4%, а питома вага платежів за державним боргом у витратах бюджету – 30,3%.

Аналіз показників боргових виплат протягом 2013-2021 років свідчить про вагоме зростання тягаря погашення і обслуговування боргу після 2014 р. із досягненням пікових значень у 2017 та 2019-2021 рр. Так, відносно ВВП обсяг платежів за боргом збільшився з 7,5% у 2013 р. до 15,9%ВВП у 2017, потім дещо зменшився у 2018 р. (до 10% ВВП), а в 2019-2020 рр. знову підвищився до 11,6% і 12,7% ВВП. У 2021 р. сума таких платежів стабілізувалася на рівні 11,4% ВВП. Величина відсоткових платежів за боргом збільшилася з 2,3% ВВП у 2013 році до 4,4% у 2015 і надалі поступово зменшувалася, але сягала значної суми  – 3% ВВП у 2019, 2020 і 2021 роках.

Серед країн з ринками, що формуються, в Україні при нижчому рівні державного боргу (відставання на 13,2 в.п. ВВП від середнього рівня у 2021 р.) відносна величина відсоткових виплат за боргом в 1,7 разу перевищує середній показник.

Високий тягар обслуговування державного боргу в Україні є однією з причин критичного стану сфери охорони здоров’я в Україні, постійного недофінансування сфер освіти і соціального забезпечення населення, недостатніх вкладень держави у зміцнення обороноздатності країни.

 Середня ставка обслуговування державного боргу в Україні (відношення відсоткових виплат упродовж року до суми державного боргу на початок року)  в 2020-2021 рр. становила 6%, в той час як у 2019 р. вона дорівнювала 5,4%. Поряд з цим, в Україні частка відсоткових виплат за боргом сектору загального державного управління у ВВП є однією з найвищих у світі, досягаючи 3% ВВП. 

У 2021 р. НБУ проводив доволі жорстку монетарну політику, що було одним із чинників високого рівня відсоткових ставок за ОВДП. Правління Національного банку України (НБУ) з 4 березня 2021 р. до 21 січня 2022 р. шість разів підвищувало облікову ставку до рівня 10% річних. За прогнозованих темпів інфляції 7,7% на 2022 рік це означає, що реальна облікова ставка в січні 2022 р. стала позитивною і досягла +2,3% річних. Показово, що наприкінці 2021 р., наприклад, у США реальна ключова ставка була мінусовою і становила близько -6,2% річних, у єврозоні – -4,9% річних, у Великобританії – -4,1% річних. 

 Експерти МВФ у Звіті «Global Financial Stability Report” також звертали увагу на те, що підвищення ключових ставок центральними банками країн з ринками, що формуються, та, відповідно, жорсткі умови внутрішнього фінансового ринку за відсутності потужного економічного зростання зумовлюватимуть збільшення державних витрат на обслуговування державного боргу і погіршуватимуть стан боргової стійкості для урядів.

На думку директора з наукової роботи «Growford Institute” Тетяни Богдан, відсутність здорової координації фіскальної та монетарної політик в Україні, як і надмірна жорсткість останньої, є основними чинниками утримання завищеного рівня відсоткових ставок на ринку державних боргових зобов’язань України. Така ситуація породжує численні ризики для захисту національного суверенітету від посягань зовнішніх агресорів, поступального економічного розвитку та соціальної стабільності в країні.