Post Image

Економічні наслідки пандемії COVID-19 для багатьох країн світу виявилися набагато серйознішими від наслідків дестабілізації фінансових ринків у 2007-2009 роках. МВФ прогнозує падіння світового ВВП на 4,4% у 2020 році, в тому числі на 5,8% у розвинутих країнах і на 3,3% у країнах, що розвиваються.

Сумарний пакет фіскальних заходів у всіх країнах світу станом на середину вересня 2020 р. МВФ оцінює в 11,7 трлн дол. США або 12% світового ВВП. Як і розвинуті країни, багато країн з ринками, що формуються, з березня 2020 року вдавалися до значного пом’якшення монетарної та фіскальної політик.

В Україні дефіцит державного бюджету (як елемент стимулюючої фіскальної політики) за 9 місяців 2020 р. становив всього 81,7 млрд грн або 2.7% ВВП. Тобто таку політику важко назвати експансивною і такою, що надає відчутну підтримку економіці та соціальній сфері. На наступний рік Уряд запланував збільшення бюджетного дефіциту до 270 млрд грн або до 6% ВВП.

Але такий дефіцит відразу викликав гостру критику з боку політиків-опозиціонерів, журналістів та експертів-неолібералів. Цікаво, що у новому Фіскальному огляді МВФ від жовтня 2020 р. дефіцит сектору загального державного управління у країнах з ринками, що формуються, прогнозується на рівні 10,7% ВВП у 2020 р. і 9,2% ВВП у 2021 р. (посилання внизу).

Фахівці МВФ відзначають, що за продовження пандемії та нових спалахів інфекції світова економіка функціонуватиме на рівні, помітно нижчому від потенційного. І в таких умовах надзвичайно важливо не допустити передчасного згортання програм державної підтримки економіки.

За висновком МВФ, хоча державні борги і зростають у всьому світі, на сьогодні борги не є найгострішою проблемою світової економіки. Нагальним пріоритетом для багатьох урядів є продовження підтримки економіки із застосуванням фіскальних і монетарних методів.

Така підтримка має бути продовжена, щонайменше, в 2021 році та забезпечити підживлення процесу відновлення економічної діяльності та пом’якшення тривалих деструктивних наслідків пандемії. Дуже слушне зауваження для України в контексті планування бюджету на 2021 рік.

У всіх країнах світу, за висновком МВФ, на стадії поступового відкриття економіки за непевної епідеміологічної ситуації пріоритетом фіскальної політики має залишатися охорона громадського здоров’я та збереження ключових програм фіскальної підтримки. Такі програми не повинні усуватися занадто швидко, з огляду на можливість нових спалахів інфекції та продовження економічного спаду.

У країнах з обмеженими фінансовими можливостями державні кошти в першочерговому порядку мають спрямовуватися на програми соціальної підтримки населення та допомоги бізнесу у частині безпечного відкриття для роботи (створення інфекційно безпечного середовища для людей, пошук нових робочих місць для звільнених працівників, ін.)

Державна підтримка бізнесу на цій стадії повинна мати більш селективний характер і скеровуватися на допомогу життєздатним фірмам, або тим компаніям, збереження яких є критично важливим для економіки в цілому. Доречним інструментом підтримки малих і мікро-підприємств на цій стадії є надання їм державних гарантій і субсидованих державою позик.

На більш тривалу перспективу, на думку фахівців МВФ, запобігання бюджетно-борговій кризі змушуватиме держави вдаватися до підвищення прогресивності податків і збільшення податкових вилучень у прибуткових корпорацій. Зокрема, МВФ рекомендує підвищити прогресивність оподаткування доходів фізичних осіб, збільшити податки на власність, багатство і доходи від капіталу, а також запровадити дієві зміни у системі оподаткування прибутків корпорацій.

Очевидно, що для нашої країни такі рекомендації мають неабияке значення. Адже, в Україні лобістські атаки, спрямовані на «зниження податкового навантаження» на бізнес та «реформування податку на прибуток підприємств» мають хронічно затяжний характер і повністю ігнорують потреби соціально-економічного розвитку країни та стан державних фінансів України.