Post Image

Вітаємо у команді Growford Institute Костянтина Швабія.

Бажаємо успіху в роботі та чекаємо продуктивної співпраці.

Костянтин Швабій – доктор економічних наук, професор.

Експерт у сфері оподаткування, державної податкової політики, економічного зростання, проблем реформування розвитку вищої школи. З 2000 по 2014 роки працював в Науково-дослідному центрі з проблем оподаткування на різних посадах – від молодшого наукового співробітника до заступника директора інституту. Має досвід участі та управління різними науковими дослідженнями та проєктами в тому числі міжнародними. У 2009 – 2010 рр. брав участь в розробці першого проєкту Податкового кодексу України.

З 2015 по 2020 рік працював на посаді директора Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи Університету ДФС України. Професор кафедри податкової політики. Викладає дисципліни «Теорія оподаткування», «Податкова система», «Адміністрування податків і платежів», має авторські курси «Податкова політика держави», «Аналіз податкових даних».

Автор понад 60 наукових публікацій у вітчизняних та іноземних фахових виданнях. Займається публіцистичною діяльністю в різних вітчизняних часописах та провідних інтернет-ресурсах.

Можете ознайомитися з його авторським блогом, який присвячений проблемам розвитку вітчизняної системи оподаткування за посиланням: https://zn.ua/ukr/author/konstantin-shvabiy