Post Image

Абсолютний обсяг міжнародних резервів України поступово збільшується, але базові відносні показники адекватності резервів все ще не досягають мінімально допустимих значень. Співвідношення міжнародних резервів і короткострокового зовнішнього боргу послідовно зростало, починаючи з 2015 року, і в 2020 р. воно підвищилося до 60,1%. При цьому граничне значення резервів становить 100% боргу. Крім того, фактичний розмір міжнародних резервів України в кінці 2020 р. перебував на рівні 95% композитного критерію адекватності резервів МВФ, відстаючи на 5% від нормативного значення, хоча за останні три роки даний показник покращився майже на 30 в.п.  Композитний критерій МВФ передбачає достатність резервів у випадку еквівалентності їх розміру 30% короткострокового боргу, 15% інших довгострокових зовнішніх зобов’язань, 5% експорту і 5% широких грошей. 

Більш детально позитивні зрушення та дисбаланси зовнішньо-економічної сфери України розглядаються в аналітичному дослідженні Growford Institute «Оцінка зовнішньої фінансової вразливості України», підготованому доктором економічних наук Тетяною Богдан.