Post Image

Формування нових викликів у рамках світової валютно-фінансової системи вимагає зміни підходів до управління міжнародними резервами України. Серед таких викликів варто виділити:1) посилення нестабільності ключових валют та утворення від’ємних реальних відсоткових ставок за депозитами в надійних банках і державними цінними паперами з інвестиційним рейтингом;2) зростання ролі золота та інших дорогоцінних металів як «якорів» стабільності, що в більшості випадків гарантують збереження реальної вартості резервних активів;3) формування прийнятної дохідності корпоративних облігацій надійних підприємств-позичальників і можливість генерування позитивної реальної дохідності при інвестуванні резервів в корпоративні облігації з рейтингом ААА.
За результатами дослідження «Deutsche Bank» у період 1999-2020 рр. у США найбільш дохідними активами були золото та корпоративні облігації з рейтингом ААА. На противагу їм, короткострокові цінні папери Казначейства США мали від’ємну реальну дохідність (див. табл.). Є підстави очікувати, що виявлені тенденції будуть зберігатися та посилюватися в майбутньому.
Тому, за оцінками експертів «Growford Institute» модифікація управління міжнародними резервами НБУ передбачає:1) підвищення частки золота з поточних 5,8% до 12-15% від загальної вартості міжнародних резервів;2) збільшення вкладень у корпоративні облігації класу ААА підприємств-емітентів з ЄС і США, які мають оптимістичні перспективи зростання і пропонують високий рівень номінальної дохідності;3) узгодження валютного складу депозитів і цінних паперів, в яких зберігаються міжнародні резерви України, з валютною структурою державного боргу України.
Детальніше читайте у дослідженні Growford Institute «Фінансиалізація світової економіки та нарощування глобального боргу: виклики та можливості для України» за посиланням: cutt.ly/rkNgQfJ