Post Image

Умови глобального фінансового ринку для позичальників з ринків, що формуються, в останні місяці загалом залишалися сприятливими на фоні безпрецедентних стимулюючих заходів у світі. Для багатьох позичальників з цих ринків з початку року вартість залучення позичкових коштів помітно зменшилася. Дані рисунку демонструють, що середньозважена дохідність суверенних облігацій з ринків, що формуються, у період з 1 січня до 16 березня 2020 р. підвищилася з 3,7% до 4,4% річних. Надалі вона поступово знижувалася і досягла 3,1% річних в І половині серпня. З того часу рівень дохідності цих облігацій коливався в діапазоні 3,1 – 3,3% річних. Але для деяких країн з ринками, що формуються, вартість міжнародного фінансування підвищилася відносно до-епідеміологічного рівня (вони здебільшого характеризуються високими ризиками зовнішньої вразливості).

В останні місяці умови зовнішніх запозичень для суб’єктів економіки України йшли врозріз із загально-світовими тенденціями і залишалися в цілому несприятливими, хоча й покращилися щодо пікових стрибків березня-травня 2020 року. Середньозважена ринкова дохідність суверенних єврооблігацій України станом на 01.12.2020 р. становила 5,9% річних, досягнувши рівня 1 березня і 1 січня 2020 року. В таких умовах Уряд України провів додаткий випуск єврооблігацій на суму 600 млн дол. США з відсотковою ставкою 7,25% річних і погашенням у березні 2033 р. Довипуск відбувся з ціною пропозиції 108,9% до номіналу, що дало середню ставку обслуговування на рівні 6,5% річних.

У міжнародному контексті висока ліквідність і низькі відсоткові ставки міжнародного ринку капіталів стимулювали значний приплив іноземних портфельних інвестицій на ринки, що формуються. Розміщення євробондів емітентами з ринків, що формуються, збільшилося з 95 млрд дол. США у І півріччі 2019 до 140 млрд дол. у І півріччі 2020 р.

Вказані тенденції під час пандемії COVID-19 з очевидністю продемонстрували відновлення фінансових ринків після короткострокової паузи у березні-травні 2020 р., падіння ціни позичкового капіталу в глобальному масштабі та розірвання усталених взаємозв’язків між станом фінансових ринків і реального сектору економіки в багатьох країнах світу.