Post Image

На фоні безпрецедентних стимулюючих заходів фіскальної та монетарної політик умови глобального фінансового ринку в ІІ півріччі 2020 – І півріччі 2021 рр. були м’якими. Для багатьох країн з ринками, що формуються, з початку коронакризи вартість ресурсів міжнародного ринку капіталів зменшилася. Дані рисунку демонструють, що середньозважена дохідність суверенних облігацій з ринків, що формуються, у період з 1 січня до 16 березня 2020 р. підвищилася з 3,7% до 4,4% річних. Надалі вона поступово знижувалася і досягла 3% річних у грудні 2020 р. До липня 2021 р. (на фоні підвищення довгострокових відсоткових ставок у розвинутих країнах) дохідність облігацій з ринків, що формуються, знову підвищилася, але незначною мірою – до 3,5% річних.Для деяких країн з ринками, що формуються, вартість міжнародного фінансування підвищилася більш суттєво. Вони здебільшого характеризуються високими ризиками зовнішньої вразливості. До групи таких країн, як не прикро, належить і Україна.

Якщо в середині лютого 2020 р. середньозважена дохідність суверенних облігацій України становила 5,1% річних, то в кінці І кварталу 2020 р. вона сягнула 9,5%, а І півріччя 2020 р. – 6,7% річних. За останній рік дохідність українських суверенних облігацій коливалася у діапазоні 5,3% – 7,9% річних, а 15 червня 2021 р. становила 6% річних.

Детальніше читайте у дослідження д.е.н. Тетяни Богдан «Трансформація державних фінансів: світові процеси та виклики для України».