Post Image

Необхідною умовою якісної законотворчої діяльності є вимога подавати документи до парламенту з оцінкою очікуваного впливу на добробут усіх економічних агентів, сферу діяльності/інтересів яких врегульовується законодавчим актом.

Практика аналізу законопроєктів, що подаються до Верховної ради України, говорить нам про те, що у більшості випадків суб’єкти законодавчої ініціативи не дуже переймаються такою необхідністю. Але поданий до Верховної ради України проєкт Державного бюджету на наступний рік є виключенням, оскільки супроводжується якісними аналітичними матеріалами. В експертному середовищі вже активно обговорюється проєкт державного бюджету, адже його вивчення дозволяє отримати уявлення про те, яку політику (бюджетну, боргову, податкову, соціальну тощо) не на словах, а на справах збирається реалізовувати уряд.

У цьому контексті особливий, науковий, інтерес становить кейс з тютюновою галуззю вітчизняної економіки, адже з метою “збалансування бюджетних надходжень” та “усунення логічних суперечностей” відбувається зростання ставок акцизного податку на її продукцію, споживачі та виробники якої змушені щороку сплачувати все більшу й більшу частку податкового тягаря.

Зумовлено це благими намірами турботи про здоров’я населення і потребою імплементації європейських стандартів оподаткування до українського законодавства. Але у даному випадку мова піде не про здоров’я населення, а про доходи державного бюджету в частині справляння акцизного податку на тютюнові вироби. Що цікаво не лише з наявності певних застережень щодо наповнення державної скарбниці, а й з огляду на те, що подібні рішення ставлять під сумнів перспективи розвитку ринку цієї продукції, доброчесної конкуренції на ньому, інвестиційної привабливості економіки в цілому.

Отже, у пояснювальній записці до проєкту бюджету зазначається, що показники дохідної частини державного бюджету розроблені з урахуванням таких особливостей як “незастосування у 2022 році до ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, акцизного податку, екологічного податку та рентної плати індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції”. Водночас вже у наведеній поруч таблиці бачимо, що на 20% все ж таки зростають ставки специфічного акцизу на сигарети і тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН). Тому ставки змінюються, а податкове навантаження на платників податків, щонайменше курців, зростатиме.

Слід зазначити, що акцизний податок сьогодні є вагомим фіскальним інструментом, який забезпечує доволі значну суму доходів державного бюджету України. Наприклад, сума надходжень є навіть більшою ніж надходження від сплати податку на прибуток підприємств. У поточному році планується отримати від оподаткування акцизом тютюнової продукції на суму 61,9 мільярда гривень, що становить трохи більше 40% усіх надходжень від акцизу. У сукупності, за сумою усіх сплачуваних податків і зборів до Державного бюджету України, тютюнова галузь забезпечує до 7% податкових надходжень.

Проте, якщо перейти від абсолютних цифр до відносних і порахувати темпи приросту податкових надходжень рік до року, то можна побачити, що тенденція є скоріш загрозливою ніж позитивною. Для розуміння цього слід нагадати, що податкові надходження є функцією від двох основних факторів величини бази оподаткування та ставки податку.

Щодо ставки податку, то потрібно нагадати, що Законом України № 2245-VIII від 07 грудня 2017 року “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році” передбачається щорічне зростання ставки акцизного податку на сигарети до 2025 року (майже на 30% у 2018 році та з темпом 20% надалі). Щодо бази оподаткування проксі-виміром якої може бути темп зростання середньої заробітної плати в економіці, то маємо за останні три роки середньорічний темп приросту на рівні 10%. За цей же період, тобто 2019 – 2021 років, податкові надходження від сплати акцизу на тютюн зростали в середньому на 12% щороку.

У цьому році особливо помітно, адже Законом України №466-IX від 16 січня 2020 року “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві” з 1 січня 2021 року ставку акцизного податку на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) було підвищено на 320%. Таким чином, очікується що уряд зможе залучити до бюджету надходжень від оподаткування цієї продукції в розмірі 5,1 мільярда гривень, що більш як удвічі більше суми отриманої минулого року.

Проте, повертаючись до проєкту бюджету, бачимо, що вже у наступному році, незважаючи на подальше підвищення ставок акцизного податку, нічого подібного не очікується. У проєкті Державного бюджету на 2022 рік зазначено, що акцизний податок забезпечує надходження в розмірі 53,6 мільярда гривень від сплати акцизу на тютюнові товари внутрішнього виробництва, а надходження від сплати на імпортні тютюнові вироби заплановані на наступний рік на рівні 8,9 мільярда гривень.

Таким чином, у загальному підсумку уряд планує залучити 62,6 мільярда гривень податкових надходжень від оподаткування тютюнової продукції. Різниця із цьогорічними надходженнями – лишень 700 мільйонів гривень. Відносний приріст становить взагалі скромний один відсоток!

Пояснення такого феномену запропонував майже сорок років тому професор Лаффер, який вивів залежність між величиною ставки податку і податковими надходженнями. Вона є непрямою і зворотною, що простою мовою означає існування певної граничної величини ставки податку, яка дозволяє надходження максимізувати, проте якщо її перевищити база оподаткування починає зменшуватись. Власне цей феномен наочно ми й спостерігаємо сьогодні.

Подальше підвищення ставки податку не забезпечує пропорційного збільшення податкових надходжень. Темпи приросту доходів основної маси населення є значно меншими темпів зростання податкового тягаря! До того ж проведене дослідження засвідчує, що, незважаючи на порівняно низьку ціну сигарет в Україні з країнами ЄС, їх цінова доступність для українського споживача за останні 5 років суттєво знизилася та наблизилася до рівня 25% середнього денного доходу. У розвинутих країнах даний показник не перевищує 15 %, що виступає певною критичною межею, перевищення якої посилює прагнення населення купувати нелегальну продукцію з метою мінімізації власних витрат.

Власне саме це ми абсолютно передбачувано спостерігаємо у наших реаліях. Згідно з даними дослідження ринку незаконної торгівлі тютюновими виробами Kantar TNS, що було оприлюднено у жовтні 2020 року, середньозважений рівень незаконної торгівлі тютюновими виробами в Україні в 2020 році становив 6,9%. У жовтні минулого року відбулось суттєве зростання цього сегменту ринку до 10%, переважно завдяки зростанню обсягів реалізації контрафактної продукції. Згідно з результатами останнього дослідження Kantar TNS станом на травень 2021 року, частка ринку нелегальних тютюнових виробів зросла до 15,9 %. Відповідно до цього, за експертними оцінками, державний бюджет недоотримує надходженні від існування тіньового ринку сигарет у сумі близько 13,2 мільярда гривень.

Очікування на наступний рік щодо динаміки податкових надходжень від сплати акцизу на тютюн є негативними, що, власне, непрямо визнає уряд оприлюдненими цифрами у проєкті державного бюджету.

В умовах недостатньої інституційної спроможності контролюючих органів необґрунтоване, відірване від соціально-економічних реалій нашого життя, підвищення ставок податку призводить лише до зростання тіньового ринку продукції. З огляду на це, здоровий глузд підказує правильний напрям дій уряду, оскільки навіщо потрібен один мільярд, якщо можна отримувати тринадцять!


Експерт Growford, д.е.н. Костянтин Швабій для 24.tv.