Post Image

Надія Новицька, експерт з питань оподаткування Growford Institute

Цифрова революція дає нові можливості в адмініструванні податків, адже переваги нових технологій полегшують дотримання податкового законодавства платникам податків, зменшують паперовий документообіг, а для податкових інспекторів спрощують контроль за сплатою податків та обігом підакцизних товарів і в кінцевому випадку скорочують витрати держави на ці процеси.

З огляду на це актуальним є запровадження в Україні аналогу європейської системи виявлення та відстеження тютюнових виробів (далі – система track&trace) – Е-акцизу або електронної акцизної марки (законопроєкти реєстр. № 8286 та 8287). Однак, щоб така ініціатива дозволила досягти бажаного результату – скорочення нелегального ринку тютюнових виробів, не створюючи перешкод для ведення легального бізнесу, потрібно зважати на багато деталей.

На тому, що українська електронна акцизна марка не сумісна зі своїм європейським прототипом і має бути суттєво змінена при вступі до ЄС, уже наголошувалося раніше. Відтак, продовжуючи аналіз, розгляну проблеми та ризики забезпечення належного функціонування системи Е-акцизу і створення ефективних аналітичних інструментів для використання згенерованих нею даних для протидії нелегальному обігу тютюнових виробів.

Нові перешкоди для нелегального чи легального бізнесу?

Перше, на що потрібно звернути увагу, – це важливість вибору носія інформації для унікального ідентифікатора пачки тютюнових виробів. Потрібно враховувати розмір упаковки одиниці продукції та площу, виділену для його розміщення. Зазначу, що при використанні певних машинозчитувальних кодів вимагається наявність мінімальної площі. Наприклад, мінімальний розмір QR коду становить 21 × 21 модулів, а 2D Data Matrix – 10 × 10 модулів, що на 77 % менше і, відповідно, більш прийнятно порівняно з попереднім. Також варто зважати на швидкість сканування носія на виробничих лініях. Зокрема, на зчитування QR коду потрібно більше часу порівняно з іншими. Це важливо, адже нова система не повинна сповільнювати рух продукції на виробничій лініїУ країнах ЄС носіями інформації для нанесення унікального ідентифікатора є саме 2D Data Matrix. Використання цього носія має обов’язково бути передбачене в Україні.

Крім того, українською новацією передбачається нанесення маркування на ємність із рідиною для електронних сигарет. Проте будь-який зі згаданих вище носіїв є завеликим за розміром для цієї ємності. Тому більш прийнятними будуть вимоги щодо його нанесення саме на упаковку.

Важливою також є економічна ефективність системи track&trace. Така система має створювати проблеми несумлінним економічним операторам, а для легальних виробників вона має бути ідеально інтегрованою в їх виробничий процес та не сповільнювати оборотність продукції.

Необхідно зіставляти витрати на впровадження та обслуговування технологій відстеження тютюнових виробів з імовірними фіскальними ефектами від таких заходів. Адже, якщо ціна сигарет значно зросте через додаткові витрати, це призведе до збільшення прибутковості реалізації нелегальних сигарет, зниження обсягів продажу легальної продукції, а не сприятиме скороченню нелегального ринку.

Потрібно враховувати також те, що чим швидше працює обладнання для виробництва тютюнових виробів, тим швидше акцизний податок надходить до бюджету. Тому варто змінити підхід до внесення виробниками до унікального ідентифікатора дати і часу виробництва товару та дозволити додавати ці дані не завчасу (до фактичного нанесення марки на товар), а під час маркування. Тоді обладнання можна запрограмувати на автоматичний друк відповідної інформації, що значно спростить впровадження системи track&trace у виробничий процес.

Важливим елементом системи є ідентифікація всіх видів агрегованої упаковки тютюнових виробів у взаємозв’язку за принципом «материнський – дочірній елемент». Це забезпечить повноцінну агрегацію продукції під час виробництва та швидке просування ланцюгом постачання (пачка, блок, короб, коробка, палета); можливість швидкого та легкого зчитування кожного унікального ідентифікатора на кожному етапі агрегації для простеження всього ланцюга постачання зі збереженням цілісності оригінальної упаковки працівниками податкових та правоохоронних органів, споживачами продукції.

У вітчизняній концепції електронної акцизної марки це передбачено, але потрібно віднести до компетенції операторів ринку генерацію кодів та вибір носія інформації для унікального ідентифікатора усіх видів пакування тютюнових виробів. Ідентифікація усіх партій товару з дотриманням відповідних міжнародних стандартів є дуже зручною для економічних операторів та дозволить оперативно заносити дані про рух кожної пачки тютюнових виробів ланцюгом постачання. Таке рішення не спричинить нових витрат на закупівлю додаткових девайсів для друку та зчитування наклейок із кодами, а дозволить використання наявного обладнання, що не призведе до додаткових витрат на ведення бізнесу.

Крім того, в Україні передбачено внесення до системи відстеження інформації про кожне перезавантаження продукції з одного транспортного засобу на інший, а в європейській системі track&trace вносяться дані лише про плановий маршрут пересування. Таке вітчизняне рішення може сповільнити рух продукції ланцюгом постачання та не створить додаткові аналітичні можливості для протидії нелегальному обігу тютюнових виробів. Цей елемент системи є зайвим.

Згідно з ініціативою, адміністратором електронної акцизної марки має бути визначене Кабінетом Міністрів України державне підприємство. Натомість у більшості країн, що впроваджували подібні системи, такий оператор обирався на основі відкритого тендеру. Це сприяє розвитку конкуренції на ринку, дає можливість багатьом постачальникам різноманітних технологічних рішень пропонувати свої послуги, а державі – обрати найбільш оптимального з них. Важливою при цьому є ділова репутація постачальників технологічних рішень. Недопустимим є обрання компаній, які в інших країнах допускали недобропорядну поведінку щодо впливу на формування тендерних умов.

Важливим фактором ефективного впровадження системи track&trace є тестовий режим функціонування. Він дає можливість учасникам ринку тютюнових виробів протестувати складне обладнання і програмне забезпечення, прорахувати навантаження та виявити слабкі місця в ланцюзі постачання. Як засвідчує світовий досвід, його тривалість може становити від восьми місяців до декількох років (ОАЕ – 8 місяців, Канада, Кенія, країни ЄС – до 1 року, Бразилія – 1 рік 5 місяців, Казахстан – 1 рік 7 місяців, Каліфорнія – 3 роки). З огляду на таку практику в Україні доцільно передбачити 1 рік тестового режиму функціонування перед повноцінним запуском такої системи.

Дані про рух тютюнових виробів: як використовувати ефективно?

Практичне використання інформації системи track&trace про рух сигарет ланцюгом постачання є важливим для виявлення порушень, ефективної протидії незаконному обігу цієї продукції. Тому в Україні необхідно забезпечити, щоб інформація про відстеження сигарет не перетворилась у масив непотрібних даних, який накопичується і не використовується за призначенням. Таке вже відбулося у Грузії. Фактично основним функціоналом грузинського унікального ідентифікатора є те, що податкові інспектори використовують його при обов’язковій щомісячній перевірці точки роздрібного продажу сигарет, скануючи вибірково окремі їх пачки при вибірковому контролі легальності продукції на вітрині.

Реальна ефективність застосування системи track&trace буде досягнута лише у тому випадку, якщо зібрані дані перетворяться у значущу інформацію, яка дозволяє контролюючим органам виявляти потенційні шахрайства, здійснювати цілеспрямовані дії та тим самим оптимізувати збір податків.

Цей аспект лежить в центрі підходу в країнах ЄС, в яких одна компанія, що виграла тендер – Dentsu Tracking керує даними про виявлення та відстеження тютюнових виробів та забезпечує максимальну простежуваність ланцюга постачання та контроль за процесом збору податків у кожній країні. Dentsu Tracking надає країнам низку можливостей аналізу даних для досягнення цієї мети шляхом виявлення відхилень та потенційних шахрайств.

Відповідна аналітика була пристосована до конкретних потреб та викликів, яким протидіє ЄС. Для податкового органу кожної країни застосовано індивідуальний підхід, оскільки усі вони стикаються з різними проблемами. Зважаючи на це, існує можливість розробки сповіщень під потреби конкретних уповноважених органів та особливості нелегального обігу тютюнових виробів. Зокрема, співробітникам спеціалізованих підрозділів може приходити електронне сповіщення про значні відхилення в обсягах постачання сигарет певного економічного оператора порівняно з минулими періодами. Це дозволяє ефективно відфільтровувати ті випадки, які потребують перевірки. В українській концепції, на жаль, про подібну моніторингову систему не йдеться взагалі.

Варто зважати також на те, що запровадження Е-акцизу не дозволить подолати усі проблеми на ринку тютюнових виробів, оскільки більшість нелегальної продукції продається поза легальними роздрібними мережами. Анонсовані розробниками ініціативи показники економічного ефекту від її застосування є нереалістичними. Ця система дозволить виявляти лише продукцію, яка виготовлена легально, але просувалась ланцюгом постачання з певними порушеннями, і ніяк не вплине на ринок контрабандних сигарет та немаркової продукції.Крім того, для комплексної боротьби з нелегальним тютюновим ринком необхідне застосування різних механізмів. Зокрема, потрібно розвивати та вдосконалювати наявні в контролюючих органів механізми, а саме: ліцензування та контрольні заходи – для виявлених немаркованих сигарет, оперативно-розшукові – для з’ясування їхнього походження, аналіз баз даних, які є в розпорядженні податкових органів тощо, – для виявлення різних видів зловживань.