Post Image

Проект закону про державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000) подано Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України 15 вересня і в даний час законопроект готується до І читання. Доходи державного бюджету заплановано в сумі 1071,1 млрд грн., що складає 23,8% ВВП, прогнозованого на 2021 рік. Даний відносний показник є на 0,8 в.п. ВВП меншим від планових доходів бюджету 2020 року і на 1,3 в.п. ВВП меншим від фактичного рівня доходів 2019 (див. рис. 1). Доходи Зведеного бюджету (що включає державний та місцеві бюджети) прогнозуються Міністерством фінансів в сумі 1408,6 млрд грн або 31,3% ВВП, що є на 1,3 в.п. ВВП меншим, ніж по плану на 2020 р. і на 1,2 в.п. меншим, ніж фактично у 2019 році.

Джерело: розраховано автором за даними проекту закону №4000 від 15.09.2020 і даними Держстату України

Скорочення частки у ВВП планових доходів держави у 2020-2021 рр. є закономірним явищем, оскільки еластичність доходів держави відносно ВВП у багатьох випадках є більшою від 1 (особливо це стосується податків на доходи і прибутки). Крім того, у наступному році передбачається суттєве скорочення неподаткових надходжень до державного бюджету, внаслідок зменшення нормативів відрахувань прибутку державних підприємств до бюджету та впливу деяких тимчасових факторів.

Зниження показників доходів державного і Зведеного бюджетів України відносно ВВП при складанні бюджету на 2021 р. свідчить про використання Міністерством фінансівконсервативного прогнозу доходів бюджету. Але в основу прогнозу доходів державного і Зведеного бюджетів України покладено макроекономічний прогноз уряду, який важко назвати консервативним чи обґрунтованим.

Показники державного та зведеного бюджету України на 2021 рік формувалися на основі базового сценарію макроекономічного прогнозу Уряду, затвердженого Постановою КМУ №671. Даний прогноз включає показники зростання реального ВВП на 4,6%, підвищення споживчих цін (грудень до грудня) на 7,3 % і генерування номінального ВВП у сумі 4505,9 млрд. грн. Згідно з експертними оцінками, вказаний варіант макроекономічного прогнозу передбачає надмірно оптимістичні темпи зростання реального ВВП, завищені темпи інфляції та невиправдано високий рівень номінального ВВП. Порівняння ключових показників макроекономічного прогнозу Уряду з показниками консенсус-прогнозу Мінекономрозвитку, прогнозу Національного банку та МВФ наведено в таблиці.

Сума номінального ВВП за Урядовим прогнозом, що покладено в основу бюджету – 4506 млрд грн, суттєво перевищує альтернативні прогнози номінального ВВП (4277 – 4391 млрд грн). Якщо у 2021 році фактичний ВВП виявиться нижчим від прогнозованого, то з високою вірогідністю Уряд не отримає планових надходжень до державного та Зведеного бюджетів(навіть при справдженні інших передумов прогнозу доходів бюджету).

За продовження пандемії коронавірусу та / або погіршення кон’юнктури міжнародних товарних і фінансових ринків економічна рецесія у 2021 р. продовжуватиметься, а економіка, можливо, почне відновлення тільки з ІІ півріччя 2021 року. У такому випадку нижчі абсолютні суми доходів економічних суб’єктів, їх прибутків, роздрібного товарообігу і т. ін. в 2021 році з високою вірогідністю визначатимуть нижчий рівень надходжень до бюджетів України, порівняно з плановими.

Видатки державного бюджету в 2021 році, згідно з проектом бюджету, мають становити 1331 млрд грн або 29,5% ВВП. Відносний рівень таких видатків має збільшитися на 1,8-2,5 в.п. ВВП відносно видатків 2018-2019 рр. Але відносно планових видатків 2020 р. величина видатків 2021 р. має бути скорочена на 2,3 в.п. ВВП. Враховуючи безпрецедентний характер нинішньої економічної та епідеміологічної кризи, збільшення відносної величини бюджетних видатків є закономірним. За відомим висловом Р. Ніксона «ми всі тепер кейнсіанці» і в період економічної кризи держава традиційно приймає на себе додаткові функції.

Очевидно, що в Україні, як і багатьох країнах світу, рятування людських життів і уникнення економічного колапсу вимагають від держави належного фінансування сфери охорони здоров’я, збільшення обсягів соціальної підтримки населення та кредитної підтримки бізнесу. Поряд з цим, для захисту від військової агресії українська держава змушена вкладати значні ресурси у сектор безпеки і оборони.

Дані МВФ підтверджують: загальна тенденція щодо нарощування державних видатків проявляється у багатьох країнах світу. Так, видатки сектору загального державного управління в розвинутих країнах мають збільшитися відносно 2019 р. на 5,1 в.п. ВВП у 2020 р. і на 2,2 в.п. ВВП в 2021 р. А в країнах з ринками, що формуються, і середніми доходами приріст видатків становитиме 2,5 в.п. ВВП у 2020 і 1,4 в.п. ВВП у 2021 р. Отже, тимчасове зростання ролі держави в перерозподільчих процесах є економічно обґрунтованим і відповідає загальносвітовим тенденціям.

Але такі зрушення, все ж таки, не знімають з порядку денного питання реалістичності та достовірності макроекономічних прогнозів, на яких ґрунтуються показники державного бюджету України. А тому в процесі доопрацювання проекту державного бюджету на 2021 р., на наш погляд, доцільно переглянути окремі показники доходів бюджету в бік зменшення та відповідним чином відкоригувати видаткову частину державного бюджету.

Тетяна Богдан , доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute для LB.ua.