Post Image

Україна має один з найгірших показників наданих банками кредитів в економіку серед країн з високими та середніми доходами. Банківські кредити приватному сектору економіки в Україні ледь перевищують 30% ВВП, а в США досягають 51,6%, в Німеччині – 75,5%.

Станом на кінець жовтня 2020 р. річний приріст кредитування економіки України банками (з врахуванням ефекту обмінного курсу) становить лише 0,8%.

Рівень розвитку кредитної системи України є надзвичайно низьким. За даними Інституту міжнародних фінансів (IIF) сумарний борг всіх секторів економіки в Україні станом на 01.10.2020 р. становив всього 97% ВВП, порівняно з 358% у світі в цілому і 248% у країнах з ринками, що формуються.

Зазначені показники сумарного боргу охоплюють борги 4-х секторів економіки перед внутрішніми і зовнішніми кредиторами – банками, портфельними інвесторами, офіційними кредиторами, ін.

Якщо порівнювати відносні показники боргового навантаження в економіці України із середніми показниками для різних груп країн та у світі загалом, то доходимо таких висновків (див. табл.):

  • накопичені борги нефінансових корпорацій в Україні (20,1% ВВП) вп’ятеро відстають від середнього рівня в країнах з ринками, що формуються (104,1%) і у розвинутих країнах (102,3% ВВП);
  • відносний показник боргу фінансового сектору в Україні (9,9% ВВП) є в чотири рази меншим, ніж у країнах з ринками, що формуються (40%) і в 12 разів меншим, ніж у розвинутих країнах (120,3% ВВП);
  • борг сектору домашніх господарств в Україні (5,3% ВВП) в десятки разів відстає від показника розвинутих країн і світу в цілому (65,3% ВВП).
  • і тільки рівень державного боргу в Україні (61,8% ВВП) майже відповідає середньому показнику для країн з ринками, що формуються, але вдвічі відстає від показника розвинутих країн (131,4% ВВП).

Якщо порівняти борг окремих секторів економіки в Україні із заборгованістю цих же секторів у Польщі, США та Китаї, то знову з очевидністю проявляється факт пригніченого стану кредитної системи України та потенціал для розширення кредитних джерел фінансування приватного сектору.

Так, в Україні накопичений борг нефінансових корпорацій складає 20,1% ВВП, а в Польщі – 44,8%, в США – 88,2%, в Китаї – 166,3% ВВП. Борг домашніх господарств в Україні ледь перевищує 5% ВВП, а в Польщі цей показник складає 35%, в США – 81,2%, в Китаї – 59,8% ВВП (див. рис.).

Наведені порівняння України з іншими країнами та тенденції динаміки банківського кредитування у 2015-2020 рр. вказують на необхідність вжиття радикальних заходів, спрямованих на піднесення банківського кредитування та відродження фінансового посередництва в Україні.эко

Доктор економічних наук, директор з наукової роботи Growford Institute. Тетяна Богдан