Post Image

У 2019 році (попри скорочення кредитування виробничих підприємств) прибуток банків сягнув 59,6 млрд грн, що є найвищим показником за всю історію банківської системи України.

Доходи банків у 2019 році становили 244,4 млрд грн, що на 19,5% перевищує відповідний показник попереднього року.

Зростання доходів є результатом надвисоких ставок за споживчими кредитами, високої дохідності державних облігацій і депозитних сертифікатів НБУ, а також переоцінки і торгівлі валютою на тлі значних коливань обмінного курсу.

Витрати банків у 2019 році становили 184,8 млрд грн, продемонструвавши значно нижчі темпи зростання (1,4%) порівняно з доходами. Такого результату було досягнуто, зокрема, внаслідок істотного скорочення відрахувань до резервів (на 50,1% до 11,8 млрд грн). Саме значні обсяги відрахувань до резервів були основним чинником збитковості банківського сектору у 2014-2017 роках.

Кредити банків нефінансовим корпораціям у національній валюті у 2019 році скоротилися на 8,1% (вперше з 2015 року), в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 6%.

Так, залишки за гривневими кредитами банків нефінансовим корпораціям у 2012-2019 роках (на кінець року) становили: 2012 рік – 393,1 млрд грн; 2013 рік – 454,2 млрд грн; 2014 рік – 412,9 млрд грн; 2015 рік – 338,6 млрд грн; 2016 рік – 417,4 млрд грн (зростання за рахунок конвертації «доларових» кредитів у гривневі); 2017 рік – 455,1 млрд грн; 2018 рік – 464,0 млрд грн; 2019 рік – 426,5 млрд грн.

Кількість банків за 2019 рік зменшилась на 2 установи.

У січні 2020 року тенденція продовжилась: чистий прибуток банків за місяць становив 6,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн або 21,5% більше значення січня 2019 року. Гривневі кредити нефінансовим корпораціям за січень 2020 року скоротилися на 3% до 413,7 млрд грн (у річному вимірі скорочення становило 8,1%).