Post Image

Видатки на обслуговування державного боргу 2019 році становили 119,3 млрд. грн. або 3% ВВП. Загальний обсяг виплат з погашення й обслуговування боргусягнув величини 464,5 млрд. грн або 11,6% ВВП. Питома вага видатківна обслуговування боргу в загальному обсязі видатків державного бюджету становила 11,1%, а питома вага платежів за державним боргом у витратах бюджету (сума видатків бюджету, надання кредитів, погашення боргу та придбання цінних паперів) досягла 32,7%.

Аналіз показників боргових виплат упродовж 2013-2019 років свідчить про вагоме зростання тягаря погашення і обслуговування боргу після 2014 р. із досягненням пікових значень у 2015-2016 рр., деяким зниженням у 2017-2018 і підвищенням окремих показників боргового навантаження у 2019 р. Так, сума відсоткових платежів за державним боргом збільшилася з 2,3% ВВП у 2013 році до 4,4% у 2015 і надалі поступово зменшувалася – до 3% ВВП у 2019 році.