Post Image

З 1 вересня 2020 р. набули чинності нові вимоги НБУ до розкриття банками вичерпної інформації про послуги та їхню повну вартість для клієнтів.
НБУ повідомляє, що відтепер на сайтах та в рекламі банків повинна бути достатня за обсягом, правдива та актуальна інформація про умови депозитів та споживчих кредитів (вартість, повні витрати клієнта, додаткові послуги, спосіб оплати, санкції у разі невиконання клієнтом умов тощо).


НБУ має контролювати дотримання вимог до розкриття інформації, здійснюючи щоденний моніторинг сайтів і реклами банків.
Це гарна і довгоочікувана новина, оскільки захисту прав споживачів банківських послуг у минулому приділялося недостатньо уваги.
«Приховані» комісії, поряд з високими процентними ставками за споживчими кредитами, стали одним з факторів прибуткової діяльності банків на тлі критичного уповільнення кредитування підприємств (детальніше про кредитування читайте в огляді стану грошової сфери в І півріччі 2020 р. за посиланням: cutt.ly/3fxi4aV)
Темпи приросту комісійних доходів банків у 2018-2019 рр. майже втричі перевищували темпи збільшення процентних доходів. А за підсумками семи місяців 2020 р. порівняно з відповідним показником попереднього року комісійні доходи зросли на 6,8%, тоді як процентні доходи скоротилися на 2,5%.
В цілому доходи банків за підсумками січня-липня порівняно відповідним показником минулого року збільшились на 5,5% до 149,1 млрд грн (приріст був забезпечений переважно за рахунок комісійних доходів і курсової переоцінки).
Водночас витрати банків за сім місяців зросли на 15,3% до 120,7 млрд грн, визначальним фактором чого стало збільшення втричі відрахувань до резервів (19,1 млрд грн).


У підсумку, прибуток банків за січень-липень 2020 р. становив 28,4 млрд грн, що є порівнянним з фінансовим результатом діяльності великих та середніх підприємств загалом по економіці за І півріччя (29,2 млрд грн).