Post Image

Чи врятує ПДВ на рівні 7% культуру, туризм та сектору креативних індустрій? Бо з такою ініціативою звернувся до парламенту Президент України і відповідний закон (реєстраційний номер №3851) днями вже був проголосований в парламенті у першому читанні.

Мотив у глави держави логічний та послідовний.

Констатуючи той факт, що на сьогодні застосування обмежувальних заходів в Україні та світі, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, значно погіршило умови діяльності у сферах культури, туризму та креативних індустрій постала гостра потреба створення законодавчих засад для державної підтримки означених напрямків.

Важливим інструментом такої державної підтримки, на думку Президента, є надання податкових стимулів, що передбачається проєктом Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій».

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, якими, зокрема, звільнити від оподаткування податком на прибуток окремих учасників ринку культури, туризму та креативної індустрії за певних умов та запровадити знижену ставку ПДВ у розмірі 7% для стимулювання попиту і розширення доступності суспільно важливих послуг.

Більш детально з пропозиціями можна ознайомитися тут http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69482.

Втім на наш погляд вартує більш детально зупинитися саме на ініціативі зниження ставки податку на додану вартість та з’ясувати, як таке зниження вплине на дохідну частину бюджету (бо ПДВ є одним з основних бюджетоутворювальний податків) та який зиск матимуть учасники ринку культури, туризму та креативних індустрій.

ПДВ — це непрямий податок, який входить в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець (податковий агент). Розміри ставок податку визначає Податковий кодекс України. Чинне законодавство визначає три ставки цього податку: 20%, 7% та нуль відсотків залежно від виду, місця реалізації товарів та надання послуг. Умови детально прописані в Податковому кодексі України. Відтак пропозиція про ставку ПДВ для ринку культури, туризму та креативної індустрії – це по суті розширення вже існуючої ставки шляхом внесення нових видів діяльності до існуючого переліку.

Повертаючись до функції ПДВ, як одного з основних бюджетоутворювальний податків, варто розуміти номінальний його об’єм, співвідношення із загальною сумою дохідної частини державного бюджету та саму структуру надходження цього податку з урахуванням певного виду економічної діяльності.

У 2019 році загальна сума зібраного ПДВ за усіма видами економічної діяльності склала 378 млрд 690 млн грн. А сума всіх сплачених податків, зборів та інших видів платежів, віднесених до податкових до зведеного бюджету країни сягає більше трильйона гривень і становить 1 трлн. 70 млрд 322 млн грн. Тобто частка ПДВ в загальній сумі усіх податків у зведеному бюджеті становить приблизно 35%.

Згідно з інформацією Державної податкової служби України за 2019 рік податкових надходжень до бюджету від діяльності за КВЕД «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок» було трохи понад 1,5 млрдгрн. Це сплата практично усіх податків та зборів, де частка ПДВ не перевищуватиме згаданих вище 35%.

В сухому залишку запропонована Президентом ініціатива про зменшення ставки ПДВ до 7% та скасування податку на прибуток для окремих видів операцій в галузі мистецтва, туризму та креативних індустрій дасть змогу залишити учасникам ринку в законний спосіб близько 300 млн.грн., що еквівалентно близько 10 млндол.

Як на мій погляд, то це доволі скромна «дотація» для прискорення розвитку чи навіть збереження мистецької, туристичної та креативної галузей. Але в умовах стрімкого падіння економіки бодай якийсь запобіжник.

Експерт Growford Institute Валерій Клочок.