Post Image

«Growford Institute» презентував дослідження проблематики регулювання державних закупівель в міжнародних угодах (СОТ, Угодах про асоціацію з ЄС, ін.), а також практик локалізації (місцевого контенту) в публічних закупівлях у різних країнах світу. Відповідне дослідження команда «Growford Institute» підготувала в рамках співпраці з Комітетом з питань економічного розвитку Верховної Ради України.

Фахівці надали експертну оцінку ключових положень законопроєкту №3739, розрахували макроекономічні наслідки від його впровадження за методологією міжгалузевого балансу та проаналізували можливості реалізації положень законопроєкту в контексті чинних міжнародних зобов’язань України.

Дослідники презентували досвід використання інструментів промислової політики та формування національних систем публічних закупівель в Алжирі, Аргентині, Пакистані, Єгипті, Нігерії, Росії, США, ПАР, Ізраїлі, Туреччині, Індії, Росії, Гонконгу, Чилі. Поряд з цим, було систематизовано досвід лібералізації систем публічних закупівель за стандартами ЄС у20-ти країнах-партнерах ЄС, з якими було укладено Угоди про асоціацію, а також Угоди про стабілізацію та асоціацію. В контексті нових викликів, що постали перед українською промисловістю в умовах пандемії та економічної кризи, а також високого ступеню інтегрованості економіки України до системи світогосподарських зв’язків, фахівці Інституту виклали комплексне бачення шляхів розвитку і державного стимулювання національної промисловості.