The success or failure of country-level reconstruction efforts can have a significant impact on the peace and stability of the broader global community. To improve outcomes in the future, international actors need to understand the weight of their responsibility and take the actions necessary to learn from past mistakes.

H. Matsunaga. MENA Development Report (2019).

Вступ

Після припинення бойових дій та створення стійкого безпекового середовища Україна отримає можливість розпочати масштабну післявоєнну відбудову економіки. Відбудова має здійснюватися на основі Плану, розробленого Українським Урядом та підтримуваного міжнародними донорами.

Такий план повинен мати часовий термін 5-7 років і включати матеріально-технічні та фінансові параметри, напрями діяльності та кластери програм (проектів), джерела фінансування та їх розподіл за визначеними напрямками. 

Європейська комісія вже оголосила, що фундаментом для відбудови України має стати стратегічний план реконструкції (ʻRebuildUkraineʼ), який буде «власністю» та сферою відповідальності української влади, але який буде підтримано і схвалено ЄС  та іншими міжнародними партнерами. На переконання Єврокомісії, план ‘RebuildUkraine’ має окреслити ключові реформи та обсяги інвестицій з метою побудови процвітаючої та стійкої України.

У даній аналітичній роботі викладено ключові принципи, пріоритети і напрямки діяльності уповноважених органів в Україні для розробки збалансованої та масштабної програми відбудови економіки України після завершення військових дій. Для максимально повного врахування як здобутків, так і прорахунків програм пост-конфліктної реконструкції, що реалізувалися в різних країнах світу після ІІ світової війни, в роботі узагальнено досвід залучення світового співтовариства до фінансування таких програм, а також наповнення і структурування програм реконструкції для їх гармонізації з потребами відбудови та соціально-економічного розвитку країн-реципієнтів.