«Growford Institute» в рамках співпраці з Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку підготував дослідження на тему «Вимоги щодо локалізації в публічних закупівлях як інструмент підтримки національної промисловості: міжнародний досвід та пропозиції для України». Особливу увагу в роботі приділено питанням регулювання державних закупівель в рамках міжнародних угод (СОТ, Угодах про асоціацію з ЄС, ін.), а також питанням поширеності практик локалізації/ місцевого контенту в публічних закупівлях у різних країнах світу.

У дослідженні систематизовано досвід використання інструментів промислової політики та формування національних систем публічних закупівель в Алжирі, Аргентині, Пакистані, Єгипті, Нігерії, Росії, США, ПАР, Ізраїлі, Туреччині, Індії, Росії, Гонконгу, Чилі. В роботі також узагальнено досвід лібералізації систем публічних закупівель за стандартами ЄС у 20-ти країнах-партнерах ЄС, з якими було укладено Угоди про асоціацію, а також Угоди про стабілізацію та асоціацію.

При створенні умов для відродження української промисловості автори звертають увагу на можливості використання «Спеціальних та диференціальних положень (SDT)» СОТ, які дозволяють в виключних випадках країнам, що розвиваються, впроваджувати практики місцевого контенту з метою розвитку місцевих галузей промисловості в конкретних секторах, зважаючи на необхідність їх розвитку чи виходу із кризового стану.

У дослідженні представлено досвід Балканських країн (Сербії, Північної Македонії, Косово, Боснії та Герцеговини) у сфері регулювання питань державних закупівель в їх Угодах про стабілізацію та асоціацію з ЄС, якими, серед іншого, передбачено використання 5-ти річного пільгового періоду для національних замовників у процедурах державних закупівель.

За методологією міжгалузевого балансу авторами оцінено макроекономічні наслідки від впровадження положень законопроєкту №3739 (прийнятого в І читанні) і зміни середнього показника локалізації для машинбудівної продукції в системі державних закупівель України на 10%. На основі оцінки коефіцієнтів прямих і повних витрат, а також розрахунків прямого і зворотного мультиплікаторів для кожної галузі, оцінено зміни сукупної пропозиції в економіці. Встановлено, що економічний ефект від збільшення коефіцієнта локалізації для машинобудівнї продукції на 10% з урахуванням виявлених мультиплікаторів буде складати 0,5% приросту ВВП щороку в період, коли локалізація буде вищою відносно базового періоду.