Якість податкового адміністрування у ІІ-ІІІ кварталах 2020 р. суттєво покращилася, однак економічна криза і дефіцит позичкового фінансування негативно відображалися на показниках фінансування видаткової частини бюджету. Фактичнй дефіцит бюджету помітно відставав від планового, а ситуація із залученням державних позик виглядала доволі песимістично.У січні-вересні 2020 Уряд України залучив близько 4 млрд дол. США зовнішніх ринкових позик, а від розміщення валютних ОВДП до бюджету отримано 3,3 млрд дол. США. При цьому попит на валютні ОВДП штучно стримувався встановленням їх низької дохідності – 3,3% у доларах США і 2,2% у євро. На нашу думку, Уряд міг би тимчасово збільшити обсяги емісії валютних ОВДП, запропонувавши інвесторам дохідність на рівні 5-6% у доларах США. Такий антикризовий захід дозволив би використовувати валютні заощадження економічних суб’єктів України як кредитний ресурс для Уряду і зменшити його хронічну залежність від зовнішніх запозичень.

В контексті проблем епідеміологічного та економічного характеру, з якими сьогодні стикається Україна, вкрай актуальними завданнями є збільшення потенціалу для залучення позичкового фінансування Урядом та налагодження ефективної координації фіскальної та монетарної політики. Першочерговими заходами для їх вирішення мали б стати:

  • продовження циклу зниження облікової ставки НБУ для монетарного стимулювання економіки і наближення рівня ставок в Україні (в т. ч. і за ОВДП) до країн з аналогічними фінансово-економічними умовами і ризиками;
  • формування повноцінної інфраструктури вторинного ринку ОВДП та запровадження державного контролю за виконанням банками-первинними дилерами їх зобов’язань як маркет-мейкерів вторинного ринку,
  • реалізація програми QE – «кількісного пом’якшення» у 2021 р. із дотриманням кількісних лімітів викупу облігацій на вторинному ринку та проведенням зваженої комунікаційної політики НБУ (для управління інфляційними очікуваннями при QE),
  • подолання регуляторних перешкод з боку НБУ для банків щодо їх вкладень у валютні ОВДП,
  • підвищення зацікавленості фізичних осіб інвестувати їх заощадження у державні цінні папери через спрощення доступу до ринку та зменшення трансакційних витрат, у т. ч. і на придбання валютних облігацій,
  • тимчасове підвищення Мінфіном відсоткових ставок за валютними ОВДП для розширення попиту на них при зменшенні обсягів емісії таких інструментів після стабілізації економічної ситуації в Україні,
  • розблокування співпраці з МВФ та іншими міжнародними організаціями для продовження безперебійного фінансування програм кредитної підтримки України.

Окреслені заходи мають забезпечити пом’якшення фінансових обмежень для Уряду і посилення стабілізаційного потенціалу фіскальної та монетарної політик в Україні для зменшення негативних ефектів пандемії та надання відчутної підтримки пост-кризовому відновленню економіки.

Детальніше читайте у дослідження Тетяни Богдан та Костянтина Швабія.