Нестандартні ситуації потребують нестандартних рішень. Самого знання цього відомого афоризму недостатньо для протидії екстраординарним викликам, зокрема й таким, перед якими постав світ під час пандемії Covid-19. Для подолання труднощів необхідна готовність суб’єктів владних повноважень брати на себе відповідальність за вжиття нестандартних (а отже, інколи ризикованих) заходів.

Наразі тривають дискусії щодо слушності запровадження емітентами резервних валют та багатьма центральними банками країн, що розвиваються, безпрецедентних стимулюючих заходів, які, вірогідно, стали однією з причин різкого прискорення темпів інфляції у глобальному масштабі. Проте, альтернативою таким нестандартним підходам, з високою ймовірністю, було б глибше падіння ділової активності та рівня життя громадян відповідних країн. 

Національний банк України у 2020 р. вжив заходів, які відповідали діям центральних банків успішних країн радше за формою, ніж за змістом. Як наслідок, монетарні умови в Україні на початок 2021 р. залишалися одними з найжорсткіших у світі.

У березні 2021 р., незважаючи на незадовільні темпи відновлення економіки та фактично ігноруючи рекомендації МВФ, Національний банк розпочав новий цикл посилення жорсткості монетарної політики, мотивуючи своє рішення необхідністю протидії прискоренню темпів інфляції. Протягом року облікова ставка підвищувалась п’ять разів, загалом на 3 відс. пункти до 9%. Крім того, у липні НБУ розпочав згортання антикризових заходів (довгострокового рефінансування та процентних свопів) і повністю скасував їх з початку жовтня. 

Відтак є всі підстави стверджувати, що дії НБУ, спрямовані на пригнічення попиту, стали однією з причин фактичної стагнації української економіки. Попри сприятливу кон’юнктуру зовнішніх ринків для вітчизняного експорту і рекордний врожай зернових, темпи приросту реального ВВП у 2021 р. (3%) були недостатніми для компенсації падіння економіки у 2020 р. (3,8%).

Аналітичний огляд допоможе сформувати комплексне уявлення про стан грошової сфери у 2021 році, оцінити ефективність монетарної політики НБУ та окреслити можливі шляхи її вдосконалення.