Національний банк України впродовж чотирьох останніх років провадив жорстку монетарну політику, в контексті якої надвисокі процентні ставки обґрунтовувалися необхідністю зниження темпів інфляції. Водночас, було змінено природу облікової ставки (зі ставки рефінансування на ставку за депозитними сертифікатами НБУ), що ще більше посилило жорсткість процентної політики. Наслідком зазначених дій Національного банку стало придушення кредитної активності та гальмування економічного зростання.

У 2019 р. Національний банк вдався до зниження облікової ставки, позиціонуючи цей процес як пом’якшення монетарної політики. Проте, таке звужене трактування поняття жорсткості монетарних умов дещо спрощує і навіть викривлює реальність. Оскільки одночасно зі зниженням номінального рівня ставок відбулася зміна купівельної спроможності грошей. З одного боку, відбулося уповільнення темпів інфляції, з іншого – зміцнення гривні відносно іноземної валюти (ревальвація).

Детально в Аналітичному огляді завідувача відділом грошових ринків Михайла Джуса «Ілюзія стабільності. Стан грошової сфери в Україні у 2019 році».