У статті досліджено фінансові канали передачі шоків та розповсюдження криз у економіці з ринком, що формується, та висвітлено роль боргових потоків капіталу. Аналізуючи детермінанти потоків капіталу, автор виокремлює внесок глобальних факторів «виштовхування» та специфічних для країни факторів «притяжіння», оцінюючи їхню значимість на прикладі України.

Автор стверджує, що фактори «виштовхування» відіграють головну роль у русі потоків капіталу до тих пір, поки бізнес-цикл в економіці з ринком, що формується, синхронізується з глобальним бізнес-циклом. Проте, зазнаючи локальної чи регіональної кризи, економіка з ринком, що формується, відмежовується від світових подій, а внутрішні фактори «притяжіння» набувають домінуючої ролі.

Автор також розглядає макроекономічні наслідки припливу боргового капіталу та зовнішнього боргу для економік з ринками, що формуються, та наводить емпіричні оцінки їх впливу на економічне зростання в Україні.