Проєктом бюджету передбачено, що відносний розмір видатків Зведеного бюджету в 2022 р. має зменшитися на 3,5 в.п. ВВП, а видатків Державного бюджету – на 3,9 в.п. щодо 2020 р. Однак, у 2022 році програмується підвищення відносного показника фінансування освіти (на 1,3 в.п. ВВП). Сума видатків на освіту та охорону здоров’я має зрости від 9,2% ВВП у 2019 р. до 11,5% ВВП за планом на 2022 р. Саме тому бюджет наступного року по праву можна назвати бюджетом гуманітарних цілей або бюджетом розвитку людського капіталу. З іншого боку, в 2022 році зменшуватиметься відносна величина видатків на соціальний захист населення, будівництво і ремонт доріг, громадський порядок, безпеку, судову владу, а також оборону. 

Основні параметри проєкту бюджету рік в частині задекларованих обсягів податкових надходжень виглядають цілком реалістичними, а за окремим статями податкових надходжень (ПДВ, рентна плата, податок на прибуток) є підстави очікувати перевиконання запланованих показників. Однак, податкова система України й надалі характеризується наявністю численних диспропорцій, які гальмують економічне зростання та впливають на перспективи наповнення бюджету в довготривалій перспективі. 

У 2022 році існує ризик підвищення навантаження відсоткових виплат за державним боргом, внаслідок зростання ринкових відсоткових ставок на внутрішньому та зовнішньому ринках. У такому випадку Уряд змушений буде перерозподіляти бюджетні кошти на боргові цілі, що деструктивно впливатиме на стан соціальної сфери та перспективи економічного відновлення країни. Крім того, небезпечною тенденцією 2022 року стане зростання рівня державного і гарантованого боргу відносно доходів бюджету (до 244,1%), що означає посилення боргової залежності державних фінансів. Можливість уникнення негативного боргового сценарію в 2022 році безпосередньо залежить від зваженості монетарної політики Національного банку та можливостей повною мірою використовувати потенціал внутрішнього ринку позичкових капіталів. 

Ці та інші аспекти проєкту державного бюджету на 2022 р. висвітлено в дослідженні Тетяни Богдан і Костянтина Швабія «Бюджет гуманітарних цілей, боргової залежності та податкових диспропорцій».