Після сприятливої динаміки боргових показників упродовж 2017-2019 років І квартал 2020 р. просигналізував підвищення боргових ризиків, внаслідок погіршення макроекономічної ситуації та нарощування абсолютної суми державного боргу. За І квартал 2020 р. внутрішній державний борг України збільшився на 28,9 млрд грн., а зовнішній борг – на 0,51 млрд дол. США. В умовах пандемії коронавірусу та впливу на економіку України численних зовнішніх шоків проблеми з формуванням дохідної частини бюджету визначали зростання бюджетного дефіциту до 4% ВВП.

Внесені Верховною Радою зміни до бюджету 2020 року передбачають збільшення річного дефіциту бюджету з 2,3% до 7,5% ВВП. Згідно з нашими оцінками, в новому бюджеті наявний розрив внутрішнього позичкового фінансування на рівні 150-200 млрд грн., що вимагатиме задіяння екстраординарних джерел його покриття. Ключовими поточними тенденціями на ринку ОВДП стали: 1) припинення надходження іноземного капіталу, що виливалося у звуження місткості ринку та генерувало додаткові ризики для стабільності платіжного балансу і валютного курсу гривні; 2) зниження привабливості ОВДП для внутрішніх інвесторів, що загострювало проблеми пошуку джерел фінансування бюджетного дефіциту для Уряду і актуалізувало ризики порушення боргової стійкості.

З цими та іншими аспектами проблематики бюджетного дефіциту та управління державним боргом України можна ознайомитися у квартальному дослідженні завідувачки відділом державних фінансів Growford Institute Тетяни Богдан.